Olympiády a predmetové súťaže

Šk. rok 2016/2017

28. - 29.6.2017  Slávik Slovenska celoslovenské kolo

Naša žiačka Ninka Snopeková obsadila 4-8 miesto a stala sa Laureátkou Slávika Slovenska.

_____________________________________________ 

8.6.2017 Slávik Slovenska krajské kolo

1. miesto v speváckej súťaži vyhrala Nina Snopeková 
a postupuje do celoslovenského kola.

     

_____________________________________________ 

Geografická olympiáda celoslovenské kolo

19. - 20. 5. 2017, Košice

7. miesto: Lucia Kováčová, 8.A –úspešný riešiteľ

_____________________________________________ 

Spevácka súťaž Novomestský škovránok

3. miesto, 2.kat.: Ľudmila Belejová, 6.D

____________________________________________

16.5.2017
Spevácka súťaž Slávik Slovenska 
- obvodné kolo. 

1. miesto, 1. kat.:  Nina Snopeková, 2.A – postup do krajského kola

   
____________________________________________

Fyzikálna olympiáda okresné kolo

3. miesto:: Katarína Kišová, 8.B 

____________________________________________

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

1. miesto:: Matej Chmelko, 6.C  -  P6

____________________________________________

26.4.2017 - Geografická olympiáda krajské kolo

4. miesto:: Lucia Kováčová, 8.A - s postupom do celoslovenského kola

____________________________________________

27.3.2017 - Dejepisná olympiáda krajské kolo

6. miesto:: Tomáš Lőrincz, 8.A – úspešný riešiteľ

____________________________________________

14.2.2017 - Dejepisná olympiáda okresné kolo

2. miesto:: Tomáš Lőrincz, 8.A


____________________________________________

7.2.2017 - Geografická olympiáda okresné kolo
 

1. miesto:: Lucia Kováčová, 8.A - postup do krajského kola
____________________________________________

1.12.2016 - Olympiáda v anglickom jazyku
školské kolo

Kategória 1A
1. miesto: Sofia Manduchová 7.A
2. miesto: Barbora Kolenčíková 7.A
3. miesto: Alexandra Žibritovská 7.B

Kategória 1B
1. miesto: Simona Stratilová 8.B
2. miesto: Ivona Mikljanová 9.A
3. miesto: Matej Mráz 8.B

____________________________________________

   

30.11.2016 - Prednes anglickej poézie a prózy

1. -  4. ročník
1. Orpa Hasan 4. E
2. Paulínka Vargová 4. A
3. Braňo Fatul 3. A

5. –  6. ročník
1. Belejová 6. D
2. Balleková 5.A
3. Majerová 6.D

7.- 8. ročník
1. Manduchová 7.A
2. Gáliková 8.B
3. Jančiová 8.B

____________________________________________


11.11.2016 - Jesenný MATBOJ 

Účasť škôl - celý Bratislavský kraj.

2. miesto - 5. ročník:
Adam Bartek
Tomáš Palka
Krištof Tomančík
Benjamín Jeck

11. miesto - 6. ročník:
Alica Komlóssyová
Michaela Kubalová
Oliver Babulík
Hana Štiblická

11. miesto - 8. ročník:
Tomáš Galamboš
Lucia Kováčová
Oliver Lago
Vanessa Gáliková

____________________________________________


Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy

Krajské kolo 10.11.2016 - Víťazi:

8D

Lachkovičová

Barbora

2.miesto

8D

Hornáčková

Lujza

2.miesto

1C

Bartík

Daniel

Mimoriadna cena

2A

Snopeková

Nina

2.miesto

2A

Olexik

Marek

2.miesto


  

Školské kolo 7.11.2016
Do krajského kola postúpili:
Semanová Sofia, Jeck Benjamín, Takáč Lukáš, Arvay René, Jaroščák Max, Lachkovičová Barbora, Hornáčková Lujza, Bartík Daniel, Tomková Simona, Snopeková Nina, Olexík Marek, Horvay Linda, Klimeková Hana, Donarová Bibiana, Čambor Matej, Černá Hanka, Hulik David, Takáčová Dorothea.

____________________________________________


9.11.2016
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Súťažili žiaci 8. a 9. ročníka v kategórii C.

Umiestnenie:

1. miesto: Ivona Mikljanová, 9.A - s postupom do okresného kola

2. miesto: Lucia Kováčová, 8.A,  Katarína Kišová, 8.B

3. miesto: Simona Balážová, 8.A

Srdečne blahoželáme!